Nhãn: RIAV MEETING 2016

[RIAV MEETING 2016] Cuộc Gặp Gỡ Của Những Người Làm Kỹ Thuật

Chiều ngày 8/7 tuần qua, Văn phòng Bản Quyền Nội Dung Số Việt Nam (RIAV) không yên tĩnh như mọi khi, bởi sự xuất hiện của các khách mời từ các công ty thành viên kết nối với RIAV. 8:30 – 11:00: Chuẩn bị khắp nơi Mọi người hôm nay biết có khách đến chơi […]

Xem thêm