Nhãn: Youtube nghĩ như thế nào về bản quyền

Margaret Gould Stewart: Youtube nghĩ như thế nào về bản quyền

Margaret Gould Steward, trước khi chuyển qua làm việc cho Facebook, là người đứng đầu của bộ phận trải nghiệm người dùng tại Youtube. Tại buổi nói chuyện ở diễn đàn TEDx cô đã nói về việc làm thế nào mà Youtube có thể làm việc chung với các tác giả, về vấn đề bản […]

Xem thêm